GÖTEBORGS LÄKARESÄLLSKAP

GÖTEBORGS LÄKARESÄLLSKAP
Medicinaregatan 3
413 90 Göteborg
Västra Götaland

Detaljerade näringsliv informationer

Momsnr.
857201-1347

Profil

Göteborgs Läkaresällskap är ett vetenskapligt samfund med syfte att främja medicinsk vetenskap och forskning samt att verka för läkares utbildning och gemenskap.
Göteborgs Läkaresällskap är en vetenskaplig stiftelse/ideel förening som idag har som sin främsta uppgift att stödja forskning och utbildning med stipendier och resebidrag samt att främja läkares gemenskap samt fortbildning vid de regelbundna onsdagsmötena.

  1. Historik
  2. Kontakta Oss

Nyckelord:
Samfund, Branschförbund Näringslivsorganisationer, Bidrag, Stiftelse, Medicinsk Forskning
GÖTEBORGS LÄKARESÄLLSKAP
Lägga till bilder

Bedömningar

Bli den första att skriva en recension för GÖTEBORGS LÄKARESÄLLSKAP!

Dela erfarenheter!